Zarządzanie jakością

ARTEX II posiada ZINTEGROWANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI oraz CERTYFIKAT SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Wszystkie dostarczane żelazostopy i metale są zarejestrowane w REACH oraz dostarczane z odpowiednimi Kartami Charakterystyki.

 

certyfikat po polsku